ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ

 
Αποτεφρώσεις
Γραφεία Τελετών Νάξος & Περισσός Αττικής


Διαθέτοντας μακροχρόνια πορεία στο χώρο, τα γραφεία τελετών “ΝΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” στην Νάξο και στον Περισσό Αττικής, μπορούν να αναλάβουν με συνέπεια και επαγγελματισμό την καύση - αποτέφρωση του αποθανόντα.

Με απόλυτο σεβασμό, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα έθιμά σας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του νεκρού σύμφωνα με τις Διεθνείς Υγειονομικές Διατάξεις, στο σύγχρονο αποτεφρωτήριο στην Ριτσώνα Βοιωτίας ή σε σύγχρονα αποτεφρωτήρια του εξωτερικού (συνήθως στη Βουλγαρία).

Είμαστε σε θέση να συντονίσουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και την παράδοση της στάχτης στην οικογένεια. Παρέχεται η δυνατότητα για παρακολούθηση σε μια ειδική αίθουσα για την παρουσία των συγγενών του θανόντος.

 


 

 
 
Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση μιας καύση νεκρού; 
- Αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου. 

- Πιστοποιητικό για την καύση των νεκρών (άδεια) από τον ιατρό που έχει κάνει την διαπίστωση του θανάτου και με την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για  βίαιο θάνατο και επιτρέπει στο σώμα να αποτεφρωθεί 

- Δήλωση από τον ίδιο το νεκρό ή πλησιέστερο κληρονόμο εξ αίματος που ορίζει την επιθυμία για την εκτέλεση της αποτέφρωσης και ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Σημείωση: Η κληρονομική σχέση είναι υποχρεωτική πιστοποιείται από την υποβολή του αντιγράφου ενός εγγράφου για τους δεσμούς της σχέσης: το πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό κληρονόμος.

 


 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα γραφεία τελετών που βρίσκονται στην Νάξο και στον Περισσό Αττικής, είναι ανοιχτά για εσάς όλο το 24ωρο, για να σας εξυπηρετήσει και να σας συμβουλεύσει για οτιδήποτε χρειαστείτε.